Lịch Công Giáo & Bài Đọc Hằng Ngày
Bài đọc hằng ngày
Các khu phụ trách trong thánh lễ
(Hai bài đọc và dâng của lễ)

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
và Khiết Tâm Mẹ

Picnic Cộng Đoàn Chúa Nhật Ngày 30

Chúa Nhật
Ngày 2 tháng 6
Khu Melbourne
Chúa Nhật
Ngày 7 tháng 7
Khu Palm Bay
 
Chúa Nhật
Ngày 4 tháng 8
Khu Cocoa
Chúa Nhật
Ngày 1 tháng 9
Khu Viera
Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Chúa Nhật
Ngày 6 tháng 10
Khu Melbourne


 
 
    Copyright © 2012 Cộng Đoàn Thánh Andrê Dũng Lạc Melbourne, Florida U.S.A.