Lịch Công Giáo & Bài Đọc Hằng Ngày
Bài đọc hằng ngày
Các khu phụ trách trong thánh lễ
(Hai bài đọc và dâng của lễ)

Tháng hoa kính Đức Mẹ

Chúa Nhật
Ngày 4 tháng 5
Khu Palm Bay

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Ngày 1 tháng 6
Khu Cocoa
Chúa Nhật
Ngày 6 tháng 7
Khu Viera
Tháng Khiết Tâm Mẹ
Chúa Nhật
Ngày 3 tháng 8
Khu Melbourne
Chúa Nhật
Ngày 6 tháng 10
Khu Melbourne


 
 
    Copyright © 2012 Cộng Đoàn Thánh Andrê Dũng Lạc Melbourne, Florida U.S.A.